top of page

חושן ניהול פרויקטים בע"מ

נוסדה בשנת 2004, בבעלותן של עפרה אברהמי וברכת קלימשטיין לוי, המתמחה בניהול, איתור ויזום פרויקטים המשביחים ומייעלים את השימוש במשאב הקרקע.

פעילות החברה, כוללת ניהול תכניות מתאר כוללניות לערים שלמות, תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות בנין עיר מפורטות מסוגים שונים.

החברה מתמחה בניהול תב"עות  בהיקפים גדולים של אלפי  יחידות דיור ותכניות בנין עיר בהיקפים קטנים כגון פינוי בינוי והתחדשות עירונית, לרבות ייצוג ולווי דיירים בתהליכי השבחת נכסיהם באמצעות תב"עות לפינוי בינוי ותמ"א 38.

לחברה ניסיון עשיר באיתור וניהול תכניות לפינוי בינוי אשר אושרו ומבוצעים.

החברה בשיתוף משרד אדריכלים, זכתה במכרז לחברות לשרותי תכנון, בפעם הרביעית, ומשמשת מאז 2005, כחברה מתכננת של רשות מקרקעי ישראל.

השותפות

השותפות

ברכת קלימשטיין לוי

 

מומחית בניהול תכנון של תוכניות אורבאניות, תחבורה ותשתיות, בדיקות התכנות כלכליות ויצוג בעלי זכויות מול יזמים. תואר MBA במנהל עסקים, התמחות במימון, אוניברסיטת ת”א. תואר BLA באדריכלות נוף, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

ברכת קלימשטיין לוי.jpg

עפרה אברהמי

 

מומחית בניהול תהליכי תכנון של תכניות מתאר, תכניות מפורטות, תכניות אב, בדיקות היתכנות תכנוניות וכלכליות. שמשה כמנהלת מחלקת תכנון עיר ומערכות מידע גיאוגרפיות ברשויות מקומיות. תואר M.A בלימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב. תואר B.A בגיאוגרפיה, התמחות אורבנית, אוניברסיטת בן־גוריון.

עפרה אברהמי.jpg
bottom of page