חושן – ניהול פרויקטים

ניהול תהליכי תכנון ורישוי בתחומי תשתיות ומגורים

ניהול תכנון וביצוע התחדשות וחיזוק מבנים