אודות הפרוייקט

תכנית מתאר יקנעם עילית

ניהול תכנית מתאר כוללנית לעיר יקנעם עילית לשנת יעד 2030 עבור מינהל התכנון, בשטח של כ-8,300 דונם.  התכנית כוללת הסדרת התכנון הקיים והנחיות לפיתוח עתידי של העיר ליעד אוכלוסייה של כ-34,000 תושבים, תוך שמירה על מאפייני הפיתוח הקיימים בעיר ועל ערכי מורשת, טבע, נוף בעיר ובסביבתה. התכנית כוללת הוספת שטחי מגורים חדשים, עידוד התחדשות עירונית באזורים קיימים, פיתוח עירוני לשימושיתעסוקה לסוגיה, מסחר ומלונאות, שיפור התשתיות, שמירה על ערכי מורשת, טבע, נוף איכות סביבה (עורכי התכנית: קו מתאר אדריכלים בע"מ).