חושן – ניהול פרויקטים

מפרוגרמה, היתכנות ועד ניהול וביצוע