אודות הפרוייקט

לואי פסטר, יפו

ניהול תכנון ופיקוח על ביצוע פרויקט חידוש ופיתוח רחובות עבור חברת 'חלמיש' במתחם ביפו העתיקה ששטחו כ- 5 דונם. הפרויקט כולל שיקום, שחזור ושימור רחוב בציוות עם רשות העתיקות לרבות חפירות ארכיאולוגיות, סלילת כבישים ומדרכות, תשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל תאורה ותקשורת (תכנון אדריכלי: קיסלוב-קיי אדריכלים).