אודות הפרוייקט

השוק היווני, יפו

ניהול ופיקוח על התכנון וביצוע פרויקט חידוש ופיתוח רחובות עבור החברה הממשלתית לתיירות במתחם ביפו העתיקה ששטחו כ- 6 דונם. הפרויקט כולל עבודות פיתוח לרבות סלילת כבישים ומדרכות, תשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל תאורה ותקשורת, כולל חפירות ארכיאולוגיות לשימור והצלה של עתיקות על ידי רשות העתיקות (עורכי התכנית: א. אדריכלים).