אודות הפרוייקט

שכונת גילץ, אבן יהודה

ניהול תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות להקמת שכונת מגורים מס' 212 'גילץ' עבור מועצה מקומית אבן יהודה במתחם הכולל כ-100 יח"ד. הפרויקט כולל עבודות פיתוח ותשתיות הכוללות סלילת כבישים ומדרכות וחיבור לתשתיות מים, ביוב וניקוז, חשמל תאורה ותקשורת (תכנון: ברגל סרגל הנדסה אזרחית בע"מ).