נחל עדה, אור עקיבא

תכנית מפורטת

הדמיות ותכנון: שורץ בסנוסוף אדריכלים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

1285

כ- 358 דונם

מגורים

משרד הבינוי והשיכון

שכונת מגורים אשר בליבה עובר פארק נחל עדה. מערכת שבילים ופארקים מקשרת בין הנחל לבין בנייני השכונה, הכוללים 1,285 יח"ד במגוון טיפוסי בנייה.