top of page

נס לגויים, שכונת נווה עופר, דרום תל אביב

תוכנית מפורטת

הדמיות ותוכניות: רוזנפלד ארנס אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

155 אלף מ״ר לתעסוקה מסחר ותיירות

1500

כ-212 דונם

מגורים

עיריית ת״א־יפו

תוכנית מורכבת ביוזמת עיריית תל אביב.
לאחר שבשנות ה- 90 אושרה תוכנית במתחם שלא מומשה, הבינו בעיריית תל אביב כי יש צורך להכין תוכנית חדשה שתתאים לתקופה החדשה ולהתפתחות המואצת של דרום העיר.
מרבית הקרקע הינה בבעלות רשות מקרקעי ישראל ועל חלקה קיימת בניה שנבנתה לאורך עשרות שנים שלא ע"פ תוכניות. היות ובמתחם קיימים גם שטחים פנויים, הצלחנו לתכנן את השלד הציבורי כבר בשלב הראשון. בשכונה החדשה מתוכננות יחידות דיור בתמהיל מגוון, מרכז תעסוקה, מסחר ומלונאות.

bottom of page