top of page

קריית המסלול, הרצליה

תכנית מועדפת לדיור

הדמיות ותכנון: פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

בהתנגדויות

כ- 12,000

1950

כ- 176 דונם

מגורים

רמ"י

שכונה בצפון הרצליה המכילה 1,940 יח"ד ושימושי מסחר, תעסוקה ודיור מוגן, אשר ממנה יוצא פארק עירוני ליניארי על התוואי ההיסטורי של מסלול שדה התעופה. תכנון השכונה מקדם הליכה ברגל, רכיבה על אופניים ושימוש בתחבורה ציבורית.

bottom of page