top of page

תמ״ל 1072 מזרח יהוד - מגשימים

תכנית מפורטת להקמת רובע מגורים חדש ביהוד

הדמייה ותכנון: פרחי צפריר אדריכלים בע״מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

3550

כ-1200 דונם

מגורים ותעסוקה

רמ״י

תכנית להקמת רובע מגורים חדש לעיר יהוד והרחבת אזור התעסוקה שלה, המאופיין תכנון איכותי, עם מרחב ציבורי מגוון, המיועד לעודד הליכה רגלית, תנועת אופניים, רכב דו גלגלי ותחבורה ציבורית.
הרובע משופע בשטחים פתוחים פארקים עירוניים, גנים שכונתיים, גינות משחק ופעילות.
גובה המבנים נע בין 1-15.
פיתוח הרובע מאפשר יצירת חיבורים תחבורתיים חדשים בין העיר יהוד לבין כביש 40 ממזרח.
בנוסף כוללת התכנית שטח המשמש למתקן ויסות לאיגום המהווה כפתרון ניקוזי לשטח התכנית.

bottom of page