top of page

מתחם וינגייט, באר-שבע

תכנית מתאר מקומית

הדמיות ותכנון: סטודיו מיא מיכל יוקלה אדריכלים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

הגשה לוועדה המקומית

793

2,800 מ"ר

כ- 33 דונם

מגורים

עיריית באר-שבע

תכנית התחדשות עירונית לבניית 793 יח"ד ומרכז מסחרי במבנים חדשים במקום ארבעה בנייני שיכונים ישנים. יצירת מרחב ציבורי ובינוי מגוונים ותמהיל דיור רחב המתאים למגוון אוכלוסיות.

bottom of page