top of page

מתחם יציאת אירופה, שפרינצק חיפה

תכנית מפורטת לפינוי-בינוי במסלול רשויות

תכנון והדמייה: קנפו כלימור אדריכלים ובוני ערים בע״מ

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

פורסמה למתן תוקף

100

כ־3.5 דונם

מגורים

עיריית חיפה

תכנית מפורטת לפינוי-בינוי במסלול התחדשות עירונית של משהב"ש.
המתחם אותר על ידינו לפני כ- 15 שנים.
גיבשנו את בעלי הנכסים, בעידן שתחום ההתחדשות העירונית ע"י פינוי בינוי היה בחיתוליו, במיוחד בחיפה לאותה עת.
העירייה הרימה את הכפפה וקידמה את התכנית, על אף שלא הייתה כלכלית, בתקווה ובהנחה שיום יבוא והיא תהיה כזו. ואכן, היום הבניין כבר מאוכלס.

bottom of page