תמל/2032 - מתחם הרצל, רמלה

תכנית בנין עיר מפורטת להתחדשות עירונית

הדמיות ותוכניות: ערן מבל אדריכלים, ארכיטקטורה ובינוי ערים

שלב תכנוני

תעסוקה/מסחר

מס׳ יח״ד

יעוד עיקרי

שטח

המזמין

חלופות תכנון

660

כ־22 דונם

מגורים

עיריית רמלה

תוכנית הפינוי בינוי הראשונה ברמלה ביוזמת העיריה ובמסלול רשויות. בעקבות פניות תושבים ובעקבות מדיניות העירייה לעודד התחדשות עירונית במהירות, פנתה אלינו העירייה לנהל עבורם תוכנית זו בסמכות הותמ"ל, במסלול מזורז. מייד עם גיבוש צוות היועצים התחלנו ביחד עם המנהלת להתחדשות עירונית בעיר רמלה בתהליך של שיתוף ציבור על מנת ללמוד את רונות התושבים ועל מנת לעזור להם להתארגן, לבחור נציגויות ולבחור עורך דין וייצוג לשלב בחירת היזם.