דוגמאות לתכניות מפורטות

תוכניות מפורטות

הכנת תכניות מפורטות  מורכבות בהיקפים גדולים הן למגורים והן ליעודים מעורבים עבור משרד השיכון והבינוי, רשות מקרקעי ישראל ורשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.

 

התמחות  בניהול שלבי התכנון הסטטוטוריים, בחוק התכנון והבניה ובהכרות מעמיקה עם כל  הגורמים הציבוריים המעורבים  באישור תב"עות תוך שיתוף הציבור בכל אחד משלבי התכנון.

 

החברה מעסיקה מנהלי פרויקטים מקצוענים ומנוסים וידועה הן  באיכות השירות שהיא מספקת ללקוחותיה והן בהגעה להסכמות עם כל הגורמים המעורבים תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים.